• Hållbarhet
    Hållbarhet

    Hållbarhet

    Så jobbar Volkswagen Group och Michelsens Bil med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet – Volkswagen Group

 

För Volkswagen-koncernen innebär hållbarhet att uppnå ekonomiska, sociala och ekologiska mål samtidigt och med samma energi. Målet är att skapa bestående värden, erbjuda goda arbetsförhållanden och spara resurser och miljö.

 

Volkswagen-koncernen befinner sig i en omfattande transformation. På makroplanet är Volkswagen Groups strategiska omsvängning med strategin Together 2025 med fokus på att bli ”global leader of sustainable mobility” viktig för framtiden. I rollen som importör i Sverige kokar det ner till att påbörja omställningen mot elektrifiering, uppkopplade bilar och digitalisering. Inom dessa områden drivs nu ett flertal projekt och initiativ. Som ett led i förberedelserna för framtiden har överenskommelse med återförsäljare och servicepartners gjorts rörande nya och uppdaterade avtal som tar höjd för omställningen mot elektrifiering, uppkopplade bilar och många digitala tjänster.

 

På VGS jobbar man aktivt med hållbarhet bland annat genom vårt systematiska arbete med kvalitet och miljö. Man har ett integrerat ledningssystem som omfattar både kvalitets- och miljöfrågor och är certifierade enligt både ISO 9001 och 14001.

 

Syftet med kvalitetsarbetet är att säkerhetsställa nöjda kunder och att man ständigt förbättras! Nöjda och motiverade anställda leder till att kundernas önskemål tillgodoses vilket främjar varaktig ekonomisk framgång.

 

Syftet med miljöarbetet är att minimera påverkan på miljön i den utsträckning det går och jobba mot en hållbar utveckling inom de områden vi kan påverka. Som organisation påverkar vi miljön på många olika sätt, både direkt och indirekt. För att hantera vår miljöpåverkan som både lagar och våra övriga intressenter kräver av oss behöver vi först identifiera inom vilka områden vi har störst miljöpåverkan.

 

Way To Zero

 

”goTOzero” – VW-koncernens miljöåtagande

Volkswagen-koncernen har samlat alla sina åtgärder inom miljöskydd under miljöåtagandet ”goTOzero”.

 

Miljöåtagandet. VGS strävar efter att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln – från råmaterialutvinning till slutet av produktens livslängd för alla våra produkter och mobilitetslösningar, för att hålla ekosystemen intakta och skapa positiva effekter för samhället. Efterlevnaden av miljöbestämmelser, standarder och frivilliga åtaganden är en grundförutsättning för det vi gör.

 

”goTOzero” innebär att VW-koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga handlingsområden

 

Klimatförändring. VGS har åtagit sig att följa Parisavtalet för klimatet med målet 2 grader. Målet är att vara ett koldioxidneutralt företag år 2050. Till år 2025 planerar man att minska det totala utsläppet av växthusgaser från livscykeln för personbilar och lätta transportfordon med 30 % jämfört med 2015. VGS bidrar aktivt till övergången mot förnybar energi under hela livscykeln.

 

Resurser. VGS har för avsikt att maximera resurseffektiviteten och främja strategier för cirkulär ekonomi inom områdena material, energi och vatten. År 2025 planerar man att ha minskat de produktionsrelaterade miljömässiga externa effekterna (CO2, energi, vatten, avfall, flyktiga organiska föreningar) med 45 % per fordon jämfört med 2010.

 

Luftkvalitet. E-mobiliteten drivs framåt för att förbättra den lokala luftkvaliteten. År 2025 kommer andelen batteridrivna elbilar i modellportföljen att vara 20-25 %. Andelen elfordon i koncernflottan ska stiga till minst 40 % fram till 2030.

 

Miljöefterlevnad. VGS strävar efter att vara en förebild för ett modernt, öppet och framgångsrikt företag när det gäller integritet genom att införa och kontrollera effektiva ledningssystem som omfattar miljöpåverkan av mobilitetslösningar under alla livscykelstadier.

 

Läs mer om Volkswagen Group`s hållbarhetsarbete här >>>

 


Hållbarhet – Michelsens Bil

Att arbeta med hållbarhetsfrågor är viktigt för oss och har varit så under lång tid. Vi strävar efter att bli bättre och bättre för varje år och målet är att minska vårt miljö- och klimatavtryck. En annan sak som är av yttersta vikt för oss är våra medarbetares trivsel och välbefinnande. Vi tänker långsiktigt för att nå en hållbar lönsamhet samtidigt som vi gör sociala insatser i framförallt Ystad- och Tomelillaregionen.

Hållbarhet genom att reparera, serva och sälja bilar.

När det tillverkas och konsumerar olika typer av produkter, skapar även utsläpp av växthusgaser. Tillverkning av fordon och transporter är en del av utsläppen, men samtidigt finns ett stort behov av att kunna resa och frakta varor. Vi är lyckligtvis på väg i rätt riktning och kan se att utsläppen av växthusgaser från vägtransporter minskat de senaste åren. Målet är att de ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Den främsta orsaken till denna trend vi ser, är att bilarna släpper ut mindre och att andelen elbilar har ökat.

Sydöstra Skåne gillar elbilar!

Vi på Michelsens Bil i Tomelilla & Ystad är beroende av att våra billeverantörer utvecklar, tillverkar och levererar klimatsmarta bilar. Vi är såklart oerhört stolta över att ha ett av marknadens starkaste utbud av elbilar, såsom exempelvis Volkswagens ID.3, ID.4, Audi`s e-tron och Q4 e-tron samt storsäljande SKODA Enyaq. Dessa populära bilmodeller har gjort så att vårahelt elektriska bilar står för ca 30 procent av vår nybilsförsäljning. Vi är helt övertygade om att den siffran kommer att stiga till över 50 procent på väldigt kort tid.

 

Volkswagen ID Familjen

 

Ännu fler laddstolpar i Tomelilla & Ystad

 

I takt med att vi säljer fler och fler elbilar behöver vi även fler platser där vi kan ladda bilarna. Under 2021 har vi nu ca 10 nya publika laddstolpar i anslutning till våra bilhallar och fler är på väg.

 

Vi är miljöcertifierade enligt ISO

Vi tar vårt ansvar för att göra saker för en bättre miljö och följer de miljölagar som gäller. Hos oss är det A och O med en fungerande hantering av avfall, optimering av våra material och att alla är utbildade om hur kemikalier och avfall ska hanteras. Tillsammans med våra leverantörer försöker vi minska miljö- och energipåverkan från tjänster och varor som vi köper. Dagligen hjälper vi också våra kunder genom att erbjuda laddplatser och minska miljöpåverkan genom att t.ex. serva motorer och kontrollera däcktryck, vilket minskar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.

Friskvård för våra medarbetare

Vår målsättning på Michelsens Bil är att ha engagerade medarbetare som trivs på sin arbetsplats och har en god hälsa. För att locka ny, kunnig personal och för att behålla våra duktiga medarbetare värdesätter vi god trivsel och hög säkerhet i våra lokaler. För att ständigt utveckla vår verksamhet och vårt kundbemötande är det viktigt för oss med vidareutbildning på vår egen personal.

 

En del i detta arbete är att vi erbjuder en generös friskvård. Alla anställda genomför även regelbundna hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökningar samt bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete