• michelsensbil_miljö
  michelsensbil_miljö

  För en bättre miljö.

Miljöpolicy

Michelsens styrelse har tagit fram en miljöpolicy på ett antal punkter som bygger på hur vi ska jobba för att minska vår påverkan på vår miljön. Men också hur vi som företag alltid ska titta framåt och utvecklas för en bättre miljö. Detta för att vi ska säkra en bra framtid.

 

Michelsens Bil har fastställt och i verksamheten förankrat följande policy:

 

Miljömedvetenheten skall prägla företagets arbete i hela vår verksamhet. Vi skall arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan, genom att minska vår energiförbrukning, resursanvändning och vårt avfall. Vid inköp skall miljöhänsyn i ökande grad vägas in. Miljöanpassningen skall ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och miljömässigt motiverat.

 

 • Vi skall sträva efter att vara ett föredöme från miljösynpunkt och skall arbeta för ständiga förbättringar.

 

 • Vi skall ligga i framkant när det gäller att uppfylla berörda lagar och föreskrifter.

 

 • Vi har alla ett ansvar för att miljöpolicyn följs och skall arbeta för att miljömålen uppfylls.

 

 • Vi skall med kunskap och engagemang inspirera andra aktörer att ta ökad miljöhänsyn.

 

 • Miljöbedömningar vägs in i alla ärenden och strategiska beslut resursanvändningen effektiviseras.

 

 • Miljökrav kan ställas på leverantörer och entreprenörer.

 

 • Bästa möjliga teknik skall användas så att vår miljöbelastning minskar.

 

 

 

Tomelilla 2024-01-02
Maria Adolfsson
Verkställande direktör

 

Maria Michelsens Bil