• Kvalitet hos Michelsens Bil.

Kvalitetspolicy

Michelsens styrelse har tillsammans tagit fram en kvalitétspolicy på ett antal punkter som bygger på hur vi ska bemöta dig som kund. Men också hur vi som företag alltid ska titta framåt och utvecklas mot ett mål som passar alla parter. Detta för att vi ska säkra en bra framtid.

 

Michelsens Bil har fastställt och i verksamheten förankrat följande policy:

 • att alltid sätta kunden i fokus
 • att förutse hans eller hennes behov och uppfylla deras uttalade eller outtalade önskemål
 • att företaget skall bedriva ett ständigt förbättringsarbete för att på bästa sätt uppfylla
  kundförväntningarna
 • att arbetsplatsen skall vara miljövänlig och säker
 • att personalen skall ha sådan utbildning och motivation att allt arbete utföres på ett riktigt sätt och till rätt pris
 • att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet
 • att vid försäljning av bilar, tjänster och reservdelar skall det vara vår strävan att kundens krav uppfylls
 • att företaget följer lagar och bestämmelser
 • att företaget följer branschorganisationens Motorbranschens Riksförbunds riktlinjer och avtal

 

Tomelilla 2024-01-02
Maria Adolfsson
Verkställande direktör

 

Maria Michelsens Bil